De 21 thema’s in de eerste graphic novel

De onderzochte 21 thema’s/ begrippen die de schrijfster in de 1e graphic novel heeft verwerkt zijn:

Toe-val

Onzekerheid

Twijfel

Verlangen

Wijsheid v/h hoofd

Veiligheid

Vriendschap

Dreiging

Bezinken

Verrassing

Wijsheid v/h hart

Bewustwording

Vieren

Verleiding

Eigen krachtplek

Wijsheid v/d ziel

Emotiethema’s

In hier en nu loslaten

Verbinding

Eigen pad gaan

Spiegel van de ziel

21 themas in de graphic novel

Verder onderscheidt de schrijfster 3 dimensies van ontwikkelen op het pad naar Zelfontwikkeling:

hoofd ⇒ bewust worden

hart ⇒ bewust voelen

ziel ⇒ bewust Zijn