Het Ambacht

01 - AmbachtDe tekeningen van de ‘avonturen van de waardin’ worden door de tekenaar handmatig, in afstemming met de intentie en het gevoel van de schrijfster gemaakt. Daarna wordt pas de nieuwe technologie van het digitale tijdperk toegepast. Zo worden de tekeningen nog handmatig gestart, nog verbonden met de oorspronkelijke ambacht. Dit past 1 op 1 wat de schrijfster wil laten doorklinken in de verhalen en tekeningen: Stem af met je Zelf, je kern, je oorspronkelijkheid, je natuur, de natuur.

00 - Ambacht
1e fase: afstemming tussen intentie schrijfster en tekenaar

De schrijfster mailt per plaatje en pagina de letterlijke tekst, sfeer, ideeën en bedoelingen van de tekeningen aan de tekenaar.

2e fase: de schetsen
02 - Ambacht
3e fase: check afstemming tussen beeldvorming schrijfster en tekenaar

De tekenaar mailt de schetsen naar de schrijfster waarna afstemming plaatsvindt. Bij goedkeuring gaat het ambacht verder.

4e fase: tekening in inkt
03 - Ambacht
04 - Ambacht
5e fase: inscannen van tekeningen in de computer
05 - Ambacht
06 - Ambacht
6e fase: inkleuren van de tekeningen in inkt via de computer
07 - Ambacht
7e fase: ontwerp in boekvorm
De Waardin - Het ambacht fase 7