De weg van de held

De weg van de held

De filosofie van ‘de weg van de held’ van Joseph Campbell is ook terug te vinden in de 1e graphic novel van de avonturen van De Waardin.

In tal van mythen en sprookjes vertrekt de hoofdfiguur, de held, na het horen van een (innerlijke) oproep of een uiterlijk probleem – vaak pas na enige aarzeling – op een reis met een opdracht, om na het doorstaan van een aantal beproevingen en het overwinnen van blokkades, daarbij vaak door bijzondere helpers bijgestaan, met een schat, inzicht of boodschap huiswaarts te keren die het oorspronkelijke probleem oplost, om weer klaar te zijn voor het volgende avontuur. Dit is in één zin het verhaal van de held. Dit stramien werd door Joseph Campbell ontdekt in de honderden mythen die hij had bestudeerd. Zelfs in eenvoudige sprookjes kom je het tegen, bijvoorbeeld vrouw Holle: het arme meisje gaat weg van huis, vervult haar taken, krijgt een beloning en keert verrijkt met het goud terug naar huis.

Campbell hierover: ‘De roep is om een bepaalde sociale situatie te verlaten en je eenzaamheid binnen te gaan om je schat te vinden, je centrum dat je onmogelijk vinden kunt als je sociaal gebonden bent. Je bent uit je centrum geslagen, en als je je buiten je centrum voelt, is het tijd om te gaan. Dat is het vertrekken wanneer de held voelt dat er iets aan schort, iets verloren is en hij op weg gaat het te vinden. Je zult de drempel van een nieuw leven over moeten gaan. Het is een gevaarlijk avontuur, omdat je je verwijdert van de kennissfeer van jou en je gemeenschap.’ (Joseph Campbell in: Diane K. Osbon, Reflections on the Art of Living; A Joseph Campbell Companion, New York 1991. Vert. WG)

De fases op een rij:

1 De oproep tot de reis, of het probleem
2 Aarzeling of terugdeinzen voor de roep
3 Vertrek, over de drempel gaan, afscheid
4 Beproevingen, obstakels
5 Bijzondere helpers
6 Overwinning na de vuurproef
7 Aarzeling om terug te keren
8 Terugkeer met de schat
9 De schat is sleutel tot het probleem

Fase 1 t/m 3: vertrek
Fase 4 t/m 6: inwijding/vervulling
Fase 7 t/m 9: terugkeer

Campbell onderscheidt nog meer subfases die we hier achterwege laten. Voor ons doel is bovenstaand schema uitgebreid genoeg. Overigens is het niet zo dat in elk sprookje of in elke mythe alle fases steeds voorkomen, dit is het algemene stramien, waarbij er in individuele gevallen een aantal fases breed kunnen worden uitgesponnen en andere afwezig zijn, doordat ze in de loop van de overlevering zijn zoekgeraakt, vervormd of aangepast vanwege het feit dat ze niet meer in hun oorspronkelijke vorm werden verstaan.

Uit: Trainingshandboek bij Het Talentenspel. Willem Glaudemans © 2004, Houten.

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de ontspanningsoefeningen luisteren/downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de digi wenskaarten van De Waardin downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten