Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als inspiratie, en mag niet beschouwd worden als een direct advies aan u. Er wordt gekeken met een knipoog naar de Zelf ontwikkeling en Zelf verwerkelijking van deze tijd. De kennis en inzichten zijn gebaseerd op de beleving en ervaring van de schrijfster. Blijf te allen tijde zelfkritisch. Beslissingen op basis van de informatie van deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Herberg,  De Waardin als de betrokken deskundigen ervaren geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte , bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die op deze website wordt aangeboden of het gebruik daarvan.

De Waardin

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de ontspanningsoefeningen luisteren/downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de digi wenskaarten van De Waardin downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten