Samenvatting onderzoek graphic novel

Samenvatting afstudeeronderzoek graphic novel ‘Op zoek naar de innerlijke schat’

Graphic novel De Avonturen van De Waardin

Het afstudeeronderzoek geeft een genuanceerd beeld van de interpretatie en de mogelijke toepassingen van de Graphic Novel ‘Op zoek naar de innerlijke schat, deel 1’ van ‘De Herberg, Bureau voor inspiratie & zelfontwikkeling’. De Graphic Novel is geschreven door Jenny Biemans en is gebaseerd op een deel van haar levensloop. Een Graphic Novel (hierna GN genoemd) is een strip- of beeldroman waarin een verhaal wordt verbeeld door illustratie en tekst. De doelstelling van de GN is om doelgericht en diepgaand in gesprek te komen met iemand die persoonlijke groei en ontwikkeling wenst. De associaties die de GN veroorzaken bij de lezer ontlokt de aanknopingspunten voor het gesprek en het coaching traject.

Graphic novel De Avonturen van De Waardin

 

Het afstudeeronderzoek geeft een genuanceerd beeld van de interpretatie en de mogelijke toepassingen van de Graphic Novel ‘Op zoek naar de innerlijke schat, deel 1’ van ‘De Herberg, Bureau voor inspiratie & zelfontwikkeling’. De Graphic Novel is geschreven door Jenny Biemans en is gebaseerd op een deel van haar levensloop. Een Graphic Novel (hierna GN genoemd) is een strip- of beeldroman waarin een verhaal wordt verbeeld door illustratie en tekst. De doelstelling van de GN is om doelgericht en diepgaand in gesprek te komen met iemand die persoonlijke groei en ontwikkeling wenst. De associaties die de GN veroorzaken bij de lezer ontlokt de aanknopingspunten voor het gesprek en het coaching traject.

Het doel en de onderzoeksvraag

Voordat de GN toegepast wordt en er vervolgdelen en werkboeken worden ontwikkeld, wilde de auteur informatie en onderbouwing met betrekking tot de interpretatie van de GN. Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de GN geïnterpreteerd wordt zoals bedoeld is door de auteur. Er werd gekeken naar de mate van herkenning van de 21 begrippen die verwerkt zijn door de auteur in de GN en er werd gekeken naar de associaties die de deelnemers noteerden.

De onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre wordt de Graphic Novel (GN) geïnterpreteerd zoals de auteur het bedoelt?’

Het onderzoek is persoonlijk en individueel afgenomen door de onderzoekster en bestaat uit twee delen. Deel 1 (N=40) bestaat uit vijf deelvragen en de antwoorden geven informatie over de mate van vrije associaties tijdens het lezen en in hoeverre het lezen van de GN aanleiding geeft tot het nadenken en bespreken van de persoonlijke groei en ontwikkeling. Deel 2 (N=5) bestaat uit twee deelvragen en de antwoorden geven informatie over de interpretatie in relatie tot de bedoeling van de auteur.

De resultaten

De resultaten van het onderzoek naar de GN laten zien dat de deelnemers de begrippen in de GN waarnemen zowel tijdens als na het lezen en in grote mate interpreteren zoals bedoeld is door de auteur. Daarnaast lijken de resultaten van het onderzoek de conclusies te staven die in de onderbouwende literatuurstudie in dit onderzoek naar voren komen. Dit is met name op het gebied van de voor- en nadelen van visuele informatie (Danserau en Simpson, 2009), de verschillende manieren van verwerken van informatie en de interactie tussen cognitie en affect (Soijka & Giese, 2006), de analyse van gevoelens en gedachtegangen en het vervolgens doelgericht bespreekbaar maken hiervan (Kabapinar, 2005). Vanuit de literatuur studie kan ook geconcludeerd worden dat de GN een effectief middel lijkt om de levensloop te bespreken en uit te diepen op het gebied van zingeving en persoonlijke groei. Met name voor mensen die visueel ingesteld zijn of visueel en verbaal ingesteld zijn, biedt het lezen van de GN en de toepassing van de GN bij coaching, toegang tot persoonlijke thema’s en emoties in het eigen levensverhaal. De vrije associaties die het onderzoek naar de GN heeft opgeleverd zijn gegroepeerd en vergeleken met het bewegingsmodel wat Jenny Biemans aan het ontwikkelen is. Het bewegingsmodel dient mede als onderbouwing voor het gebruik van de GN, de vervolgdelen en werkboeken om persoonlijke groei en ontwikkeling te realiseren.

De conclusie

Vanuit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de GN in redelijke tot in hoge mate geïnterpreteerd wordt zoals bedoeld. Daarnaast bieden de vrije associaties als gevolg van het lezen van de GN toegang tot de eigen levensloop en het bespreken hiervan. De GN levert een waardevolle bijdrage als middel bij coaching binnen bijvoorbeeld het domein van de Narratieve Psychologie, de Arbeids- en Organisatie Psychologie en de Arbeid- en Gezondheid Psychologie. Daarnaast geeft dit beschrijvend onderzoek basis en richting voor vervolgonderzoek naar het gebruik van beeldmateriaal bij coaching en dragen de resultaten bij aan de kennis over associatie en interpretatie van beeldmateriaal.

Literatuur

Dansereau, D. F., & Simpson, D. (2009). A picture is worth a thousand words: The case for graphic representations.

Professional Psychology: Research And Practice, 40(1), 104-110.

Kabapinar, F. (2005). Effectiveness of Teaching via Concept Cartoons from the Point of View of Constructivist Approach.

Educational Sciences: Theory & Practice. Sojka, J. Z., Giese, J. L. (2006) Communicating through pictures and words: understanding the role of affect and cognition in processing visual and verbal information Psychology & Marketing, Volume 23 (12) (2006), pp. 995–1014.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2014 in opdracht van Jenny Biemans door Edith Walraven, Toegepast Psycholoog Arbeid & Organistatie.

Copyright © 2015 – De Herberg

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de ontspanningsoefeningen luisteren/downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de digi wenskaarten van De Waardin downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten