Uitdaging zelfverwerkelijking

Evolutie van de mens

Volgend de natuur in deze, vind ik de indeling naar natuurrijken in 5 fasen een mooie, nl:

  1. Mineraal: slapend bewustzijn
  2. Plant: dromend bewustzijn
  3. Dier: bewegend bewustzijn
  4. Mens: reflectief bewustzijn
  5. Goddelijke in mens: goddelijk bewustzijn en Zelfverwerkelijking

Deze evolutie van bewustzijn kunnen we in ons zelf bewust ervaren. Elke fasen verder draagt de voorgaande kennis nog in zich.

Willem Glaudemans beschrijft in zijn boek van de universele wetten 4 evolutiefasen van de mens volgens de indiase Avatar Sri Aurobindo:

  1. De dierlijke mens, waarbij de gedragingen vooral door instincten en overlevingsdrang worden aangedreven.
  2. De menselijke mens, die op zoek is naar betekenis van alles en naar eenheid, en die meer vanuit zijn ziel dan vanuit zijn ego wil leven.
  3. De goddelijke mens, waarbij de geest van het licht in ons zal zijn en zich door ons heen laat manifesteren.
  4. De supramentale mens, waarbij het goddelijke volledig in de mens is gerealiseerd.

Bij de vierde fasen zijn we nog niet. We zien op de aarde mensen van alle drie de eerste fasen door elkaar heen leven, in aantal nog meer van het eerste dan van het derde niveau. En toch zijn we collectief op weg naar de derde fase, en dat gaat niet via geleidelijke ontwikkeling die nog tienduizenden jaren in beslag zou kunnen nemen, maar via een aantal kwantumsprongen in ons bewustzijn.

Het tijdperk van de waterman waar we nu inzitten stimuleert deze ontwikkeling in bewustwording. Het groeiend besef dat we allemaal een zijn. Steeds meer mensen voelen een soort energetisch bewustzijn. Het goddelijke in ons. Het licht in ons. Een herinnering aan wie we werkelijk zijn. De waardin ontdekt graag dit bewustzijn en deze ontwikkeling van de mens. Ze zal hier dan ook haar strips, graphic novels en cartoons aan wijden.

Verbinding met de wetenschap

Einstein schreef dat we onze problemen niet kunnen oplossen met de wijze van denken van waaruit ze zijn ontstaan. Een nieuwe wijze van denken op basis van inzicht is hard nodig. Vandaag de dag worden steeds meer oeroude wijsheden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de mensheid bevestigd door de wetenschap. Daarbij kunnen we denken aan de ontdekkingen dat alles met alles verbonden is, dat gedachten en intenties een grote invloed uitoefenen en dat het menselijke bewustzijn zich niet beperkt tot de schedel, maar zich uitstrekt in ruimte en tijd.

Vernieuwing in denken, voelen en handelen

Anders denken is essentieel, maar niet voldoende. Naast een vernieuwing van het denken is ook een vernieuwing van het voelen en het handelen nodig. Ons denken, voelen en handelen dienen op een vernieuwde wijze harmonisch met elkaar samen te werken. Dat is mogelijk als we gaan luisteren naar de innerlijke stem. Niet alleen naar de biologische intuïtie die gericht is op overleving, maar vooral ook naar de subtiele impulsen die uitgaan van de onsterfelijke kern in ons. Het is niet zonder reden dat het Aquarius-tijdperk door sommige auteurs ook wel het intuïtie-tijdperk wordt genoemd.

Wat zijn nu belangrijke kenmerken van het Waterman tijdperk?

Bewustwording. In de laatste decennia van de vorige eeuw is wereldwijd een enorm proces van bewustwording op gang gekomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote belangstelling voor psychologie, esoterie, paranormale verschijnselen (parapsychologie) en spiritualiteit die tot uitdrukking komt in de enorme hoeveelheid (zelfhulp)boeken, bijeenkomsten en diensten op die gebieden. Ondernemingen zijn in toenemende mate actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en business spiritualiteit. Bewustwording is het proces waarbij de mens door, kennis, ervaringen, overwegingen en innerlijk weten een ruimer begrip ontwikkelt over zichzelf, de wereld en de Bron van alles. Bewustwording kan plaatsvinden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. De komende eeuwen zal het ingezette proces van bewustwording mondiaal sterk toenemen.
Ontstoffelijking. Diverse levensbeschouwingen en religies leren dat de mens het dieptepunt van stoffelijkheid heeft bereikt, en dat alles in het waterman tijdperk ijler en etherischer gaat worden. De ontstoffelijking of dematerialisatie heeft zich al flink ingezet. Apparaten worden steeds kleiner en lichter. De communicatie vindt in toenemende mate elektronisch en via de ether (the cloud) plaats. Veel mensen beperken bewust hun bezittingen omdat materie aandacht en onderhoud vraagt en dus kan worden ervaren als ballast.
Transparantie. In deze tijd wordt het steeds moeilijker om dingen verborgen te houden. Niet alleen vanwege de grote groei en invloed van sociale media, maar ook omdat mensen gevoeliger worden en aanvoelen wanneer gezagsdragers onwaarheden staan te verkondigen. Verder kunnen steeds meer mensen verschijnselen in de etherische en astrale gebieden waarnemen. Opgeblazen ballonnen worden genadeloos doorgeprikt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het transparantie-tijdperk.

Mahatma Gandhi verwoordde het als: ‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien.’
Deze informatie is een bewerking van informatie uit:

Een post van Arend Landman, 11 augustus 2010.

Het Boek van de Universele Wetten, Willem Glaudemans 2015.

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de ontspanningsoefeningen luisteren/downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten

Word lid van onze mailinglijst!

Ja, ik wil graag de digi wenskaarten van De Waardin downloaden en op de hoogte blijven van de activiteiten